Sàn gỗ Engineer Chiu Liu

Sàn gỗ Engineer Chiu Liu
Kích thước: 
900 x 90 x 15/3.0 mm
Độ dày: 
15mm
Tiêu chuẩn: 
Quốc Tế
Bề mặt: 
Vân gỗ
Giá hoàn thiện: 
600.000
No votes yet